Register i alfabetisk ordning

Listan innehåller endast de register för vilka det finns en svenskspråkig registerbeskrivning. En utförligare lista finns på ReTkis finskspråkiga sidor

Genom att klicka på registrens namn kommer du till registerbeskrivningar över nationella register inom socialvården och hälso- och sjukvården. Länkarna för dig till registerbeskrivningar som är utlagda på respektive registerförares sidor.

A

Arbetsförmedlingsstatistiken kvalitetsbeskrivning Arbetsministeriet

B

Barnfil Statistikcentralen

Basskiftesregistret hjälp för administrationen av jordbruksstöden Jord- och skogsbruksministeriet

Befolkningsdatasystemet Befolkningsregistercentralen

Befolkningsförändringar Statistikcentralen

Befolkningsstrukturen Statistikcentralen

Beskattningsdatabasen Skatteförvaltningen

Bildade och splittrade familjer Statistikcentralen

Brott som kommit till polisens kännedon Statistikcentralen

Brottmålsbesvär Statistikcentralen

Brottsdomar i I rättsinstans Statistikcentralen

Bötesregister Rättsregistercentralen

D

Databas för statistik över dödsorsaker Statistikcentralen

E

European Register Of Stroke (EROS) Arbetshälsoinstitutet

Examensregister Statistikcentralen

F

Familjer Statistikcentralen

Finlands njursjukdomsregister Njur- och leverförbundet

Flödesfil över flyttningsrörelsen Statistikcentralen

Förmånsregister Folkpensionscentralen

G

Gårdsbruksföretagsregistret Jord- och skogsbruksministeriet
H
Hjärtinfarktsregistret FINAMI Arbetshälsoinstitutet
I

Intjäningsregistret Pensionsskyddscentralen

K

Kandidatregister Statistikcentralen

Konkurs- och företagssaneringsregister Rättsregistercentralen

L

Longitudinell fil över folkräkningarna Statistikcentralen

Lönestatistik över den kommunala sektorn Statistikcentralen

Lönestatistik över den privata sektorn Statistikcentralen

Lönestatistik över den statliga sektorn Statistikcentralen

M

Material över anställningar Statistikcentralen

Missbildningsregistret THL

P

Pensionsregister Pensionsskyddscentralen

Placering av personer som avlagt examen ett visst år Statistikcentralen

Placering av personer som avlagt examen Statistikcentralen

Personer som fullgjort lärarpraktik Statistikcentralen

Primärmaterial för inkomst- och förmögenhetsstatistik Statistikcentralen

R

Registret för hjärt- och kärlsjukdomar Arbetshälsoinstitutet

Registret för slaganfall FINSTROKE Arbetshälsoinstitutet

Registret för smittsamma sjukdomar – TTR Arbetshälsoinstitutet

Registret över gemensam ansökan för yrkeshögskolor och sökande- och studierättsregisteret Utbildningsstyrelsen

Register över återfallsförbrytare Statistikcentralen

S

Skuldsaneringsregister Rättsregistercentralen

Statistikfil över boendeförhållanden Statistikcentralen

Strafforder Statistikcentralen

Straffregister Rättsregistercentralen

Strukturlönestatistik Statistikcentralen

Systemet för gemensam antagning Utbildningsstyrelsen

Sökanden och studierättsregistret Utbildningsstyrelsen

V

Välfärd och dödlighet EKSY Statistikcentralen

Y

Yrkesdödlighet Statistikcentralen

Å

Årsmaterial över personer som avlagt examen Statistikcentralen

Årsmaterial över personer som sökt till utbildning Statistikcentralen

Årsmaterial över studeranden Statistikcentralen

Ö

Överlastavgiftsregistret Rättsregistercentralen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s